Địa chỉ liên hệ

SHINLAI GmbH
Ludwigstraße 79 (góc đường Hermann-Liebmann Strasse và Ludwigstrasse)
04315 Leipzig
Điện thoại: 0341 68679164
Fax         : 0341 68679166 
-----------------------

Giờ mở cửa

Thứ 2 đến Thứ 6 : 08.00 – 12.00 và 12.30 - 18.00
Thứ 7 và Chủ Nhật : nếu có hẹn trước

Tuyến Bus số : 70
Tuyến Tàu điện số : 1,3,8,13
Trạm dừng: Hermann-Liebmann-/Eisenbahnstraße